Zaštita od požara

Agencija Mijailović | Sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Agencija Mijailović nudi usluge izrade zakonsko-normativnih dokumenata za sve privredne subjekte bez obzira na veličinu, prostor, broj zaposlenih i delatnost.

Nudimo usluge

Izrada Planova zaštite od požara, Pravila zaštite od požara sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara

Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji sadrži naročito: prikaz postojećeg stanja zaštite od požara; procenu ugroženosti od požara; organizaciju zaštite od požara; predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara; proračun potrebnih finansijskih sredstava; propisane proračunske i grafičke priloge; proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Izvođenje opšte i posebne obuke iz oblasti zaštite od požara

Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u slučaju požara pristupe gašenju požara.

Obavljane poslova zaštite od požara za druga pravna lica

Agencija Mijailović poslove zaštite od požara za druga pravna lica obavlja u skladu sa zakonom, a naročito:
Stara se o sprovođenju i kontroli primene propisa i mera zaštite od požara utvrđenih važećim zakonskim propisima i normativnim aktima; Daje predloge za preduzimanje mera za poboljšanje i unapređenje zaštite od požara; Izrađuje stručna uputstva o preventivnoj zaštiti od požara na pojedinim mestima gde je povećana opasnost od požara i eksplozije; Pruža stručnu pomoć u obučavanju radnika iz oblasti zaštite od požara; Nalaže mere za bezbedno izvođenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja i upotrebu otvorenog plamena, izdaje dozvole za sve poslove i obezbeđuje ih u toku izvođenja i dr.

Prodaja i kontrolisanje uređaja za gašenje požara

Prodaja i kontrolisanje uređaja za gašenje požara