14

godina iskustva


Agencija Mijailović

Agencija Mijailović - Preduzeće koje pruža usluge iz oblasti: bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, zaštite životne sredine i projektovanja.

Agencija Mijailović Inđija osnovana je 2006. godine.
Od tada, svoju poslovnu saradnju ostvaruje sa preko 1000 privrednih subjekata.

Posedujemo licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.


Agencija Mijailović ima ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije za Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.


Licenca